Formació per a la millora de l'ocupabilitat

La Regidoria de Formació i Ocupació, a través de València Activa, posa en marxa  el programa formatiu Formació per a la millora de l'ocupabilitat i la Formació contínua. 

El programa té per finalitat millorar el nivell general de competències de les persones demandants d'ocupació, reduir el seu desajustament formatiu i dotar d'eines per a potenciar els seus recursos personals, tot això a través de la realització de cursos de formació adaptats a les seues necessitats i a les demandes emergents del mercat laboral. Per a dur-ho a terme es precisa, d'una banda, una ràpida detecció de les noves necessitats del mercat i per una altra, una planificació ajustada a les mateixes des de plantejaments de màxima flexibilitat i adaptació als escenaris laborals.

Totes les actuacions planificades en el programa s'orienten, per tant, a la reducció de la desocupació a la ciutat i a la promoció de les persones interessades a millorar els seus propis itineraris laborals i, per tant, la seua ocupabilitat.

Aquest programa comptarà amb més de 170 cursos sobre competències professionals tècniques, competències digitals, competències lingüístiques, formació per a majors de 55 anys, emmarcada en el programa Oportunitats, i formació específica per a joves menors de 30 anys, i permetrà que fins 3.630 persones de la ciutat romanguen en contínua formació.

Temàtica dels cursos:

 

- Cursos de  competències professionals tècniques.

- Cursos de competències digitals. 

- Cursos de competències lingüístiques. 

- Formació per a majors de 55 anys.

Formació per a joves menors de 30 anys.

 

Com sol·licitar accions formatives

Per a realitzar els cursos és requisit estar empadronat/a en el terme municipal de València.

Més informació en el correu electrònic gestiocursos@valencia.es o en el telèfon 962081725