Què és un Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE)

Què és un Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE)?

Els Punts d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) s'encarreguen de facilitar la creació de noves empreses, l'inici efectiu de la seua activitat i el seu desenvolupament, a través de la prestació de servicis d'informació, tramitació de documentació, assessorament, formació i suport al finançament empresarial.

Els PAE es recolzen en el CIRCE per a crear empreses, i en concret en un dels components que el formen: el Sistema de Tramitació Telemàtica (STT). En este sentit, quan una persona emprenedora opta per iniciar els tràmits de creació d'una empresa des d'un PAE, implícitament està utilitzant el sistema CIRCE.

El PAE té una doble missió:

Prestar servicis d'informació i assessorament a les persones emprenedores en la definició de les seues iniciatives empresarials i durant els primers anys d'activitat de l'empresa

Iniciar el tràmit administratiu de constitució de l'empresa a través del Document Únic Electrònic (DUE)

 

Servicis que presta un Punt d'Atenció a l'Emprenedor

1. Informació sobre les característiques de la Societat Limitada Nova Empresa (SLNE), la Societat de Responsabilitat Limitada (SRL), Societat Limitada de Formació Successiva (SLFS), Comunitat de Béns i l'Empresariat Individual (autònom): marc legal, aspectes mercantils més importants, avantatges fiscals, aspectes comptables, sistemes de tramitació, normativa aplicable; a més, s'oferix informació d'altres formes jurídiques vigents en l'ordenament jurídic mercantil.

2. Tramitació per a la constitució d'empreses per mitjà del sistema de tramitació telemàtica desenvolupat per la Direcció General d'Indústria i de la PIME, utilitzant el Document Únic Electrònic (DUE). Este servici haurà de prestar-se amb caràcter obligatori i gratuït.

3. Informació sobre les ajudes i incentius per a la creació d'empreses aplicables al projecte.

4. Informació sobre el règim de Seguretat Social aplicable, criteris d'adscripció, afiliació, cotització, etc.

5. Informació general sobre temes d'interés per a les empreses, com ara: finançament, fiscalitat, contractació laboral, internacionalització, investigació, desenvolupament tecnològic i innovació, cooperació empresarial, etc.

6. Realitzar la reserva de la denominació social per a la tramitació presencial de la SLNE.

 

PREN CITA

 

Assessorament en emprenedoria i creació de l' empresa